Kahjujuhtumite näited

Näide 1:

 • Sõlmitud on kaskokindlustus omavastutusega 320 € juhtumi kohta.
 • Sõlmitud on omavastutuskindlustus, kindlustussummaga 320 €.
 • Toimunud kahju ületab kaskolepingu põhiomavastutust ning kaskokindlustuse seltsi hüvitisotsus on positiivne.
 • Omavastutuskindlustus hüvitab kahju summas 320 € ning sellega on omavastutuse kindlustuspoliis lõppenud.

Näide 2:

 • Sõlmitud on kaskokindlustus omavastutusega 320 € juhtumi kohta.
 • Sõlmitud on omavastutuskindlustus, kindlustussummaga 320 €.
 • Toimunud on klaasikahju.
 • Kaskokindlustuse seltsi hüvitisotsus on positiivne kuid omavastutuskindlustuse tingimuste kohaselt ei kuulu klaasikahju hüvitamisele.
 • Kaskokindlustusselts hüvitab kahju ning juhul kui kaskokindlustusselts rakendab omavastutust, siis jääb see kindlustusvõtja kanda. 
 • Omavastutuskindlustuse kindlustussumma säilib algsel kujul ( 320 € ) ja kindlustuspoliis kehtib edasi.

Näide 3:

 • Sõlmitud on kaskokindlustuse leping omavastutusega 320 € juhtumi kohta.
 • Sõlmitud on omavastutuskindlustus, mille kindlustussumma jääk on 640 €.
 • Toimunud kahju ületab kaskolepingu põhiomavastutust ning kaskokindlustuse seltsi hüvitisotsus on positiivne.
 • Omavastutuskindlustus hüvitab kahju summas 320 €.
 • Omavastutuse kindlustuspoliis kehtib edasi ning kindlustussumma jäägiks on 320 €.

Näide 4:

 • Sõlmitud on kaskokindlustuse leping omavastutusega 320 € juhtumi kohta.
 • Sõlmitud on omavastutuskindlustus, kindlustussummaga 320 €.
 • Toimunud kahju ei kvalifitseeru kaskokindlustuse seltsi tingimuste alusel hüvitatavaks kahjuks.
 • Omavastutuskindlustus ei rakendu ning kahju jääb kindlustusvõtja kanda. Omavastutuskindlustuse kindlustussumma säilib algsel kujul 320 € ja kindlustuspoliis kehtib edasi.