Omavastutuskindlustuse alusel saab hüvitist taotleda kui toimunud kahju ületab kaskokindlustuse lepingujärgset omavastutuse suurust. Samuti peab kaskokindlustuse kindlustusselts kinnitama omapoolse hüvitisotsuse või garantiikirjaga, et tegemist on tingimuste järgi hüvitatava kahjuga.

Kahjudest teatamine:
Hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, kahju toimumise hetkest, tuleb meile kahjust teatada. Registreerime kahjuandmed ning edastame kahjutoimiku kindlustusandjale hüvitisotsuse langetamiseks.

Vaja on esitada:
Kehtiva kaskokindlustuse elektrooniline hüvitisotsus või garantiikiri. (juhul kui olete omavastutuse osa juba ise ära tasunud siis sellekohane maksekinnitus).
Ülevaade, millal kahju juhtus.
Sõiduki registreerimisnumber.
Kontaktinformatsioon.
Pangarekvisiidid, kuhu soovite, et hüvitis kantakse.

Kahju hüvitamine:
Omavastutuse kahju hüvitatakse, sõltuvalt sooviavaldusest, kas sõiduki omanikule või kasutajale.